Preventief spreekuur

In mijn praktijk blijkt dat het instellen van een preventief spreekuur op uw locatie,
zeer effectief is. Zo’n spreekuur is bedoeld voor: Doel van mijn spreekuur is dat wij tijdig oplossingen vinden die uitval voorkomen
of beperken. Het spreekuur voorkomt dat uw medewerkers doorlopen met hun
klachten of uit balans raken en daardoor uitvallen. Ook sluimerende conflicten
komen eerder aan het licht, waardoor escalatie geen kans krijgt.

Mijn ervaring is dat het voor medewerkers van belang is dat zij aan een onaf-
hankelijk persoon hun verhaal kwijt kunnen. Het liefst aan iemand die het bedrijf
en de bedrijfscultuur kent. Dit maakt de drempel lager om problemen te bespreken
en tijdig een oplossing te zoeken.

Denkt u dat een preventief spreekuur voor uw organisatie een goed idee kan zijn?
Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda