De visie van Remedi


Succesvol verzuimbeleid
U kunt pas een succesvol verzuimbeleid voeren als uw medewerkers en leiding-
gevenden zich verantwoordelijk voelen voor een snelle terugkeer op de werkvloer.
Open en helder communiceren met korte lijnen vind ik noodzakelijk. Hiermee
stimuleer ik uw medewerkers en leidinggevenden om hun verantwoordelijkheid te
nemen en het verzuim bespreekbaar te maken.

Regie
Als register casemanager wil ik u zo veel mogelijk ondersteunen zélf de regie te
voeren over het verzuim in uw organisatie. Dat is het meest effectief voor het
duurzaam reduceren van verzuim.

Op locatie
Door regelmatige aanwezig te zijn op uw locatie, dichtbij uw leidinggevenden en
uw medewerkers, maak ik een directe aanpak mogelijk. Dit blijkt in de praktijk het
meest effectief.

Leidinggevenden
Uw leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verzuimbegeleiding. Mijn bege-
leiding, training en coaching is op de eerste plaats dan ook op hen gericht.

Medewerkers
Ik stimuleer uw medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en mee
te denken over een zo snel mogelijke terugkeer naar werk. Als zij zelf nadenken
over hun toekomstige mogelijkheden, komt er sneller een oplossing.

Financiën
U kunt zich een hoop geld besparen door optimaal gebruik te maken van premie-
kortingen en subsidies. In mijn praktijk blijkt dat geld besparen in de sociale
zekerheid altijd mogelijk is.

Heeft u interesse? Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda