Werken op uw locatie

Wilt u het verzuim goed aanpakken? Mijn ervaring is dat het werken op uw locatie
verreweg het meest effectief is om verzuim te reduceren. Het maakt een directe
aanpak mogelijk.

Als ik op uw locatie werk, biedt dat een aantal voordelen:

  • Mijn aanwezigheid maakt korte communicatielijnen mogelijk en een
   heldere kijk op de werksituatie.
  • Het biedt mij goede kennis van uw organisatie

  • Door regelmatige aanwezigheid ben ik als externe snel een vertrouwd
   gezicht voor iedereen en daardoor makkelijk aanspreekbaar.

  • Bespreken met meerdere mensen tegelijk over bijvoorbeeld:
   1. cases,
   2. bemiddeling in conflictsituaties,
   3. het opstellen van een Plan van Aanpak

  • Uw verzuimende medewerkers komen voor gesprekken naar uw locatie,
   wat de drempel naar werk verlaagt en de betrokkenheid verhoogt
  • Mijn verzuimspreekuur is op uw locatie waardoor (deels) werkende
   medewerkers niet hoeven te reizen.
  • Ik kan een laagdrempelig preventief inloopspreekuur houden voor uw
   medewerkers en uw leidinggevenden.
Esther de Miranda