Hoe voorkom ik uitval van mijn medewerkers?

Als u in staat bent verzuim te voorkomen, kunt u veel winst boeken. Want verzuim
is, zoals u weet, een enorme kostenpost. Naast directe kosten zijn er ook veel
indirecte kosten mee gemoeid.

Coaching van leidinggevenden
Het mooiste is als uw medewerkers zelf tijdig aangeven wanneer zij dreigen uit te
vallen door werk- of privéomstandigheden. Voorwaarde voor deze ideale situatie is
dat er een open, eerlijke en heldere communicatie is tussen uw medewerkers en hun
leidinggevenden.

Uw leidinggevenden hebben een signalerende rol. Vaak komt het voor dat uw leiding-
gevende zoekt naar een oplossing en niet weet hoe hij uw medewerker het beste kan
begeleiden. Dagelijks coach ik leidinggevenden.

Heeft u interesse in coaching van uw leidinggevenden? Bel gerust of mail mij.

Preventief spreekuur
Het instellen van een preventief spreekuur op uw locatie, is zeer effectief. Zo’n spreek-
uur is bedoeld voor: Doel van mijn spreekuur is dat wij tijdig oplossingen vinden die uitval voorkomen of
beperken. Het spreekuur voorkomt dat uw medewerkers doorlopen met hun klachten
of uit balans raken en daardoor uitvallen. Ook sluimerende conflicten komen eerder
aan het licht, waardoor escalatie geen kans krijgt.

Mijn ervaring is dat het voor medewerkers van belang is dat zij aan een onafhankelijk
persoon hun verhaal kwijt kunnen. Het liefst aan iemand die het bedrijf en de bedrijfs-
cultuur kent. Dit maakt de drempel lager om problemen te bespreken en tijdig een
oplossing te zoeken.

Denkt u dat een preventief spreekuur voor uw organisatie een goed idee kan zijn?
Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda