Mijn achtergrond

Inmiddels adviseer ik zeventien jaar op het gebied van verzuimbegeleiding en verzuim-
management. Ik deed de opleidingen Register Case- en Caremanagement, Mediation,
Human Resource Management en Voeding en Gezondheid. Deze opleidingen en mijn
werkervaring maken dat ik in staat ben om preventie en verzuimbegeleiding op zijn
breedst te begeleiden. En zo met u te werken aan een vitale organisatie.
Hier leest u meer over mijn achtergrond:

Werkgevers/werknemers
Als ik terugkijk op mijn carrière valt me op dat ik altijd werk in een functie waarin ik
zowel de belangen van werkgevers als werknemers behartig. Ik zie snel waar de be-
langen liggen en geef adviezen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Mediator
Dankzij mijn opleiding tot mediator ('07) ben ik in staat om partijen in conflictsituaties
of moeizame arbeidsrelaties tot elkaar te brengen.

Gezondheid
Ook het thema gezondheid is een rode draad in mijn studies en werkervaring: Direct
na mijn VWO-diploma ('88) raak ik geïnteresseerd in de relatie tussen voeding, ge-
zondheid en sport. Ik behaal mijn HBO-diploma Diëtetiek en Voedingskunde en werk
in een para-medische functie ('92). Daarna specialiseer ik mij aan de Wageningen
Universiteit tot voedingskundig ingenieur ('95, WO Voeding en Gezondheid).

Cursussen
Als cursusleider ontwikkel en geef ik cursussen gezondheidsvoorlichting ('94-'95).
Ook geef ik cursussen (Change your lifestyle) in een sportschool, waarmee ik mensen
met een slechte conditie en overgewicht adviseer en coach naar een gezonde levens-
stijl ('03-'09).

Adviseren
Als inspecteur adviseer ik bedrijven over voedselveiligheid. Ik zet in samenwerking
met bedrijven kwaliteitssystemen op en help het bedrijf en de medewerkers op de
werkvloer om de nieuwe werkwijze te implementeren. Daarbij enthousiasmeer ik me-
dewerkers om volgens de nieuwe richtlijnen te werken ('96-'99).

Personeelszaken
Als senior consultant werf en selecteer ik medewerkers voor de voedingsbranche
('00-'03). En ik rond een post-HBO-opleiding Human Resource Management succesvol
af ('02). Sindsdien werk ik veel samen met P&O- en HR-managers, wat het omzetten
van mijn adviezen in beleid vergemakkelijkt.

Verzuimbegeleiding
De opleiding Human Resource Management legt de basis voor mijn functie van ver-
zuimmanager bij een grote arbodienst. Daar begeleid ik het verzuim voor allerlei
soorten bedrijven in uiteenlopende branches en ben ik vakinhoudelijk coach voor
collegaverzuimmanagers. Ook geef ik leiding aan een groot project waarin ik ver-
antwoordelijk ben voor het inregelen van processen rond belastbaarheidsonderzoeken
('03-'07).

Remedi
Januari 2008 start ik met mijn eigen bedrijf Remedi. Ik werk als zelfstandig gere-
gistreerd Casemanager en ben aangesloten bij de Registerberoepsvereniging Neder-
lands Vereniging voor Case- en caremanagers en het Register Specialistisch Case-
management.

In 2017 rond ik de opleiding Casemanager taaldelegatie af bij CS opleidingen en werk ik
in taakdelegatie met bedrijfsartsen.

Ik geloof in flexibele dienstverlening op maat en vind op locatie werken veel effectiever
dan werken op afstand. Mijn klanten zijn kleine, middelgrote en grote bedrijven. Met
elke bedrijfsgrootte heb ik veel ervaring.

Wilt u meer weten? Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda