Referenties
Carla Jonker, re-integratiemanager (RCCM) bij GOM Schoonhouden:

Kenmerkend voor Esther is dat zij heel enthousiast is en vol energie. Wat ook opvalt,
is haar doorzettingsvermogen. En zij zet graag een tandje bij.

Esther zoekt constant naar oplossingen. Zij is heel helder, direct en duidelijk, dat is
heel fijn. Problemen benoemt ze. Zij praat er niet omheen. Ze stemt ook goed en
duidelijk af: wie doet wat?

Bij GOM kwam er een grote hoeveelheid werk op ons af door een externe overname,
met extreem veel zieken. Verzuim had onvoldoende prioriteit. Het was voornamelijk
overleven. Op goed geluk werden dingen gedaan of helemaal niet gedaan. Er was ook
veel lang verzuim.

Alles op verzuimgebied moest opgezet worden, er was te veel werk voor mij alleen.
Er was snel actie nodig. Facilicom had goede ervaringen met Esther bij Trigion op
Schiphol. De afdeling re-integratie van Facilicom heeft toen Esther gevraagd naar
GOM te komen. Lees verder
Julija Majer, Hr-adviseur / WerkSaam Westfriesland:

Esther werkte drie jaar voor ons (2016-2019), waarvan het laatste jaar in taakdelegatie met een
bedrijfsarts. Wij hebben zieke en niet zieke medewerkers voor haar spreekuur opgegeven.

Veel werknemers kwamen ook preventief, uit zichzelf, naar haar spreekuur. Als organisatie
promoten wij een preventief spreekuur in het kader van gezondheidsbeleid en preventie.
Met niet zieke medewerkers heeft Esther preventief gesprekken gevoerd en altijd goede
adviezen en ondersteuning gegeven om te voorkomen dat medewerkers uitvallen.

Zodra de medewerkers Esther leerden kennen, kregen ze vertrouwen in Esther. Zij gingen
graag naar haar, want zij voelden zich gehoord door haar. Wat me opviel bij Esther is
dat zij altijd de juiste toon wist te vinden en feilloos aanvoelde waar ze wat meer
directief moest optreden en waar niet. Want als je steeds een bepaalde stijl hebt, past
dat niet bij iedere medewerker. Wij hebben een speciale doelgroep, maar dat heeft zij
super, ik denk intuïtief gedaan. Je kunt haast niet anders dan intuïtief te werk gaan
als je medewerkers niet kent, want je ziet niet aan de buitenkant wat daar van binnen
gebeurt. Dat moet je wel aanvoelen met dat heel klein beetje informatie wat je van een
leidinggevende krijgt. Lees verder
Myra Waegemakers, Hoofd PZ / KAM bij de Van der Tol Groep bv:

Wij kennen Esther al jaren. Eerst als verzuimmanager via onze arbodienst en nu
als onze eigen externe verzuimmanager.

De zorgplicht van een werkgever gaat steeds verder. Het ontbreekt ons aan de tijd
en kennis om hier consequent en als goed werkgever invulling aan te geven. En wat
is het dan fijn om iemand als Esther te kennen. Zij is een welkome aanvulling op onze
afdeling P&O voor de begeleiding van zieke medewerkers, preventief ziekteverzuim
en het bijstaan van onze leidinggevenden die zieke medewerkers onder hun hoede
hebben.

Wij kennen Esther als een doortastende, deskundige persoon, die altijd voor je klaar
staat als je haar nodig hebt. Zij kent de nodige wettelijke regels nauwkeurig en zorgt
ervoor dat wij geen steekje laten vallen gedurende onze zorgplicht.

In de gesprekken die zij tijdens de periodieke inloopspreekuren met onze medewerkers
heeft, weet zij hen op een positieve manier te beïnvloeden hetgeen al vele malen tot
een versnelde re-integratie heeft geleid.

Esther is altijd in voor iets nieuws. Zo hebben wij onlangs samen met haar een work-
shop “de leidinggevende als casemanager” bedacht en georganiseerd. Zij stort zich
daar vol enthousiasme op en laat het niet los totdat er een product staat dat naar
ieders volle tevredenheid is. Ook de opvolging daarna neemt zij zonder meer op zich.

Inmiddels is Esther één van ons geworden. En zo wordt zij ook gezien door onze
leidinggevenden en medewerkers. Zij is een welkome aanvulling op onze afdeling
P&O. Naast een warme en hartelijke persoonlijkheid, kan je op Esther bouwen en
geeft ze je altijd het gevoel dat het goed komt. En dat komt het ook, want wat zij
afspreekt komt zij altijd na.Chantal van Duren, personeelsadviseur van Trigion Services
over het voeren van zorggesprekken door Esther

"Medewerkers vinden het fijn te spreken met een onafhankelijke deskundige
en krijgen meer inzicht in hun eigen situatie. Het bespreken van oplossingen
of verbeteringen stimuleert hen daar aan te gaan werken. Achterliggende
oorzaken van verzuim komen in de zorggesprekken aan het licht. Daarna zijn
medewerkers bereid hun problemen ook met mij en hun leidinggevenden te
bespreken en naar oplossingen te zoeken. Dit verbetert de relatie met onze
medewerkers en vergroot het vertrouwen over en weer. Het structureel
aanbieden van zorg- en vitaliteitsgesprekken draagt bij aan een lager
verzuim en een positieve werkcultuur.”
Boris Jansen, adjunct directeur, referentie Stichting Aap mei 2008:

AAP is een bijzondere organisatie waarbij een bijzondere aanpak op het gebied
van arbodienstverlening past. Wij zijn de afgelopen jaren als organisatie sterk
gegroeid. Dat ging gepaard met een stevige professionaliseringslag. Dat geldt
ook voor de manier van kijken naar het ziekteverzuim en de omgang daarmee.

AAP heeft er bewust voor gekozen aandacht te besteden aan de versteviging
van de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Daar moet het ziekteverzuim
worden geadresseerd. Zowel oplossen van bestaande ziektegevallen als het voor-
komen van uitval staan daarbij voorop.

Personeelszaken faciliteert dit proces met heldere richtlijnen en hulpmiddelen.
Dat doen we in samenwerking met een hecht team van verzuimmanager en be-
drijfs-arts'in huis'. Esther de Miranda is op deze wijze als verzuimmanager niet
alleen goed op de hoogte van de specifieke gang van zaken bij AAP maar fungeert
tevens als onze directe gesprekspartner bij de aanpak van het ziekteverzuim.
Zowel in de oplossende als ook in de preventieve sfeer. Ik merk ook dat zowel
leidinggevenden als medewerkers makkelijk bij haar binnen stappen op het weke-
lijkse spreekuur zodat sluimerende gevallen van mogelijke uitval door ziekte ook
sneller voor het voetlicht komen en waarop geanticipeerd kan worden.

Zo zien we dat het aantal langdurig zieken meer dan gehalveerd is, net als het
gemiddelde aantal ziekmeldingen per werknemer de afgelopen twee jaar is ge-
halveerd van 2,2 naar 1,3. We zijn er overigens nog niet. Ik zie het dan ook als
een lange termijn investering.

"Beter voorkomen dan genezen” is wellicht een open deur maar wel één die staat
als een huis als we praten over de gezamenlijke aanpak met Esther de Miranda van
het ziekteverzuim bij AAP. Het is een partnership met Remedi en zo voelt het ook.

Boris Janssen Adjunct-directeur

Esther de Miranda