Hoe voer ik de regie over verzuim?

Ik zie vaak dat werknemers en arbodienst beslissen welke stappen er worden
gezet in de re-integratie. Dat werkt voor u soms frustrerend.

Want als niet de juiste stappen worden gezet, bent u het die de rekening betaalt.
U kunt bijvoorbeeld een sanctie krijgen van het UWV, omdat u niet genoeg re-
integratie-inspanningen levert.

Het is voor u als werkgever vrijwel onmogelijk de continue veranderende wet-
en regelgeving bij te houden en de juiste, specialistische kennis in huis te hebben.

Ik heb de juiste kennis en ervaring om er voor te zorgen dat u zelf stevig de regie
kunt voeren over uw verzuim. Ik kan zorgen dat uw dossiers UWV-proof zijn door ze
te analyseren en u te adviseren over de juiste stappen in de re-integratie.

Wilt u ook regie over uw verzuim? Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda