Werkwijze

Samenwerking
Ik voer de werkzaamheden uit waar u behoefte aan heeft. Dat kan in verschillende
samenwerkingsvormen. Hieronder noem ik een paar mogelijkheden:

  1. Werken op projectbasis


  2. Verzuimbegeleiding in samenwerking met uw bedrijfsarts
    of een bedrijfsarts uit mijn netwerk


  3. Verzuimondersteuning in samenwerking met uw arbodienst
Esther de Miranda