Hoe reduceer ik mijn verzuim?

U reduceert uw verzuim als u een goede samenwerking organiseert tussen uw
medewerkers, leidinggevenden, personeelszaken, casemanager, bedrijfsarts en
behandelaars. Daarom begeleid, coach en adviseer ik dagelijks alle betrokkenen
in de praktijk.

Daarnaast is het noodzakelijk dat uw medewerkers en hun leidinggevenden zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de re-integratie. Dit vereist vaak een
cultuuromslag.

Ik hanteer een open en heldere communicatie waardoor alle betrokkenen begrijpen
welke eigen verantwoordelijkheid zij moeten nemen. Ik zorg ervoor dat het verzuim
goed bespreekbaar is.

Het resultaat is dat er in uw organisatie meer wederzijds begrip ontstaat. Waardoor
het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en de re-integratie sneller verloopt, met
een duurzaam resultaat.

Wilt u ook verzuim reduceren? Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda