Vervolg referentie Carla Jonker

We hebben eerst de rayons onderling verdeeld op fifty-fifty-basis. Esther en ik
zijn zelfstandig aan de slag gegaan en tegelijk zijn we goed gaan samenwerken op
basis van gelijkwaardigheid. Ik zag Esther zeker twee keer per week, we hadden
voortdurend overleg met elkaar.

De samenwerking met Esther was heel prettig. Ik was gewend dingen alleen te doen
en nu kon ik sparren met Esther. We konden elkaar kennis overdragen en allerlei
praktische zaken aanpakken.

De rol van Esther was coachend, ze kwam van buiten met een scherpe blik voor wat
er niet goed ging en beter moest. Als mensen ergens een tijdje werken ligt berusting
op de loer, ook bij mij. Esthers inbreng was dat we vooral moesten doorgaan met het
aanpakken van de problemen.

We hebben alle onderdelen op het gebied van verzuim aangepakt. We hadden veel
vragen aan de rayonmanager en we zorgden voor een actieve houding van leiding-
gevenden tijdens het verzuimoverleg. We werkten samen met PZ en andere afde-
lingen. Iedereen op elke plek moest gaan doen wat hij moet doen.

Met Esthers scherpe blik van de buitenstaander, weigerde Esther in iets te berusten
wat niet goed liep. Dan zei ze: ‘Dat werkt niet zo, zullen we dat anders gaan doen?
Wil je dat?’ Dat samen beslissen een bepaalde weg op te gaan, dat werkt heel goed.

Onderling overlegden we: wie neemt welke rol naar boven toe in de organisatie?
Omdat Esther van buiten kwam, kon ze kritischer zijn en verder doorpakken. We
dachten strategisch, we dachten vooruit.

We hebben leidinggevenden gecoacht om hun rol in de verzuimbegeleiding te nemen,
hun angst weg te nemen. We hebben hen ‘open gezet’. Gedragsverandering is lastig.
Door de visie en inzet van Esther voelt iedereen zich nu betrokken bij verzuim en is
het meer een vanzelfsprekendheid.

Na tien maanden kon ik het weer alleen af en is Esther vertrokken. De re-integratie-
afdeling was laagdrempelig geworden en de samenwerking met iedereen was 100%
verbeterd. Esther is heel sterk in relatie-opbouw, al is zij daar zelf heel bescheiden
over.

Wat we hebben gedaan sinds Esthers vertrek is doorgaan op dezelfde manier. We
hebben een aantal zaken nog strakker gezet en het verzuim is flink gaan dalen. De
samenwerking met Esther heeft ook op lange termijn veel effect gehad.

Belangrijk is dat alle betrokkenen bij verzuim in hun rol blijven. Dat is gebeurd. Lei-
dinggevenden bijvoorbeeld voeren hun gesprekken met zieke werknemers, het is
niet doodgebloed. De trein is blijven rijden en dat is alleen maar goed.


Esther de Miranda