Directe kosten

Directe kosten bij verzuim zijn:

Esther de Miranda