Voorbeelden van werken op projectbasis:

 1. Ondersteunen, vervangen of inwerken van uw casemanager
 2. Reduceren van uw verzuim
 3. Adviseren hoe u de regie kan voeren over lopende dossiers om de schadelast
  te beperken, ook na einde wachttijd
 4. Aanpakken van een onderdeel van uw verzuim, bijvoorbeeld:
  • Frequent verzuim
  • Analyse en advies over complexe, langlopende dossiers
 5. Coachen en trainen van uw leidinggevenden
 6. Opstellen van uw verzuim- of re-integratiebeleid
 7. Preventief inloopspreekuur op uw locatie voor uw medewerkers
 8. Het maken van een verzuimanalyse
 9. Kostenbesparing door subsidies en premiekortingen
 10. Adviseren en ondersteunen bij het consequent uitvoeren van processen
  in de verzuimbegeleiding
Heeft u interesse? Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda