Verzuimondersteuning in samenwerking met
uw arbodienst

Ik kan ook naast uw huidige arbodienst werken, zoals ik vaak doe. De taken
die uw arbodienst niet uitvoert, kan ik voor u uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 1. Adviseren hoe u de regie kunt voeren over lopende dossiers om de
  schadelast te beperken, ook na einde wachttijd
 2. Preventief inloopspreekuur op uw locatie voor uw medewerkers
 3. Het coachen en trainen van uw leidinggevenden
 4. Het opstellen van uw verzuim- of re-integratiebeleid
 5. Het maken van een verzuimanalyse
 6. Kostenbesparing realiseren door subsidies en premiekortingen
 7. Adviseren en ondersteunen bij het consequent uitvoeren van processen
  in de verzuimbegeleiding
 8. Contacten verzorgen met het UWV en andere intermediairs, zoals: het
  aanvragen van een deskundigen oordeel, schrijven van een bezwaarschrift,
  samen met uw medewerker een WIA-aanvragen.
Heeft u interesse? Bel gerust of mail mij.

Esther de Miranda